Extra bolagsstämma 2016

Extrastämman hölls den 18 november 2016

Kallelse

Styrelseredogörelse

Styrelseredogörelse bilaga

Revisorsyttrande

Optionsvillkor

Kommuniké från stämman

Protokoll extrastämma 2016

 

Årsstämma 2016

B3ITs årsstämma hölls den 4 maj i Stockholm.

Stämmoprotokoll 2016