Styrelse

Henrik Holm

Född 1964. Styrelseordförande sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseledamot SJR in Scandinavia, Ports Group samt dotterbolag, MYBW Office Management Gruppen Holding samt dotterbolag, styrelseordförande PureLoad Software Group samt dotterbolag.

UTBILDNING:
Ekonomi- och juridikstudier, Stockholms Universitet. Delar av MBA-programmet, Uppsala Universitet.

BAKGRUND:
Mångårig erfarenhet IT- och finansbranschen Norden och USA. Grundare, VD och styrelseordförande ProAct IT Group. Senaste 15 åren aktiv med styrelseuppdrag och egna investeringar i flertal noterade/onoterade bolag Norden samt USA. Medförfattare till flera böcker inom strategi och affärsplanering. Styrelseledamot Mangold, Precise Biometrics, 3L System och CMA Asset Management AS.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 31 DEC 2016:
Genom Henrik Holm Mgmt AB 26 250 optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Alf Blomqvist

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande Destination Fjällen Sverige, styrelseledamot Scandinavian Enviro Systems, ledamot marknadsrådet Alternativa Aktiemarknaden.

UTBILDNING:
Handelshögskolan i Stockholm.

BAKGRUND:
Aktieanalytiker Nordea, Handelsbanken, Carnegie. Head of Equity Capital Markets Carnegie Corporate Finance, Chef Swedbank Corporate Finance, vd och styrelseledamot Ledstiernan, styrelseledamot Cision.

UTSKOTT:
Ordförande i revisionsutskottet.

INNEHAV 31 DEC 2016:
26 250 optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ingrid Engström

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2015.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseledamot SJR in Scandinavia, Sivers IMA Holding och KVD Kvarndammen Gruppen.

UTBILDNING:
Master Applied Psychology, legitimerad psykolog, Uppsala Universitet.

BAKGRUND:
VD Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, VD Telia Infomedia, VD Com Hem, vd Knowit, personaldirektör och vice vd SEB, VD Springtime, styrelseledamot Teracom, styrelseordförande Springtime, styrelseledamot samt styrelseordförande Bisnode Sverige.

UTSKOTT:
Ordförande i ersättningsutskottet.

INNEHAV 31 DEC 2016:
Genom Engström Business & People Development AB 13 150 optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Rune Nordlander

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande CombiQ, Neodev, Speedment och Sprint Bioscience. Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden och HumanCap Nordic.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, KTH. Executive MBA, Uppsala Universitet.

BAKGRUND:
Partner och grundare Första Entreprenörsfonden, grundare och VD IT-konsultföretaget Endevo (ingår numera i Symbio), dotterbolags-VD och delägare Frontec.

UTSKOTT:
Ledamot i revisionsutskottet.

INNEHAV 31 DEC 2016:
Genom HumanCap Nordic AB 26 250 optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Marika Skärvik

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

SYSSELSÄTTNING:
VD PerformancePotential, styrelseledamot Poolia och Optronic i Norden, styrelseledamot och interims-VD Springlife.

UTBILDNING:
Marknadsekonom, Berghs School of Communication. Studier i ekonomi och juridik, Stockholms Universitet. Ledarskapsutbildning, IMD.

BAKGRUND:
VD Hudson Norden, VD Carlson Wagonlit, affärsområdeschef Tieto, VD NetCenter, Executive Sales Microsoft, försäljningschef Saven/ TM Data. Grundare Mentorius och PerformancePotential, styrelseordförande STCC, styrelseledamot Softronic och Qtema.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 31 dec 2016:
0 aktier och optioner.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sven Uthorn

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2003.

SYSSELSÄTTNING:
Medgrundare, VD och koncernchef samt styrelseledamot sedan 2003. Styrelseledamot i samtliga koncernens dotterbolag.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala Universitet.

BAKGRUND:
Verksam flertalet år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension, styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 31 DEC 2016:
Genom Sven Uthorn AB 1 003 099 aktier, samt delägare i B3 Intressenter AB med totalt innehav 358 173 aktier.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Koncernfunktioner

Sven Uthorn

Född 1956. VD och koncernchef sedan 2003.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala Universitet.

BAKGRUND:
Medbrundare B3IT. Verksam flertalet år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension, styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 31 DEC 2016:
Genom Sven Uthorn AB 1 003 099 aktier, samt delägare i B3 Intressenter AB med totalt innehav 358 173 aktier.

Gunilla Bjerre

Född 1960. Operativ chef, COO. Anställd sedan 2015. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Civilekonomexamen, Lunds universitet.

BAKGRUND:
Cirka 30 års erfarenhet av konsult- och IT-branschen, bland annat flera nyckelpositioner inom Acando, senast executive vice president, samt VD för ett mindre programvaruföretag.

INNEHAV 31 dec 2016:
5 000 aktier och 52 500 optioner.

Harriet Piscator

Född 1957. Ekonomi- och finanschef, CFO. Anställd sedan 2012. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Civilekonom internationell ekonomi, Göteborgs Universitet.

BAKGRUND:
Över 20 år inom ABB i flertalet nyckelroller, senast CFO ABB-koncernen Sverige.

INNEHAV 31 DEC 2016:
52 500 optioner.

Rolf Kolmodin

Född 1955. Kommunikationschef. Anställd sedan 2013. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Fil kand. ekonomi och marknadsföring, Stockholms Universitet. Diplomerad, IHR.

BAKGRUND:
Över 30 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring, bland annat kommunikationschef Nobina, chef
marknadskommunikation Sun Microsystems, egen konsultverksamhet inom produktutveckling och marknadsföring samt projektledare på reklambyrå.

INNEHAV 31 DEC 2016:
0 aktier och optioner.

Håkan Lindberg

Född 1962. IT- och kvalitetschef. Anställd sedan 2004. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen teknisk fysik samt studier i ekonomi och språk, Uppsala och Stockholm Universitet.

BAKGRUND:
Cirka 30 års erfarenhet av IT-branschen inom
ledning, konsulting och utbildning, bland annat
teknisk chef och konsultchef Sonera Sverige.
Författare till böcker om telekommunikation och
trådlös kommunikation.

INNEHAV 31 DEC 2016:
Genom Håkan Lindberg Intressenter AB 181 895
aktier, samt delägare i B3 Intressenter AB med
totalt innehav 358 173 aktier.

Tommy Sarenbrant

Född 1971. Rekryteringschef och Employer Branding. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Fil kand. International marketing respektive Computer information systems, Northern Arizona University.

BAKGRUND:
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen med flera år inom konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 31 DEC 2016:
Genom Tommy Sarenbrant AB 288 892 aktier,
samt delägare i B3 Intressenter AB med totalt innehav 358 173 aktier.

Annette Björklund

Född 1968. IR-ansvarig på konsultbasis sedan 2016. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Reklamkommunikation, Information & PR, Berghs School of Communication.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete, bland annat projektledare på reklambyrå, marknadskommunikationsansvarig Nobel Biocare, kommunikationschef Stena Recycling, informationschef KappAhl.

INNEHAV 31 DEC 2016:
3 600 aktier, inklusive närståendes.

Claes Wiberg

Född 1958. Partner, medgrundare samt rådgivare och operativt stöd i rekryteringsfrågor. Anställd sedan 2003.

UTBILDNING:
Ekonomi och datalogi, Lunds Universitet.

BAKGRUND:
Över 30 års erfarenhet av IT-branschen, bland annat grundare av olika bolag, IT-konsult i egen verksamhet, flertalet ledande positioner inom marknadsföring samt ledning av konsult-, support- och utbildningsenheter.

INNEHAV 31 DEC 2016:
Genom Claes Wiberg AB 869 353 aktier, samt
delägare i B3 Intressenter AB med totalt innehav 358 173 aktier.

Frederick Andersson

Född 1970. Upphandlingschef, ansvarig Sales Support Office. Anställd sedan 2013.

UTBILDNING:
Programmet för juris kandidatexamen, Göteborgs Universitet.

BAKGRUND:
Över tio års erfarenhet av konsultbranschen inom försäljning, affärsutveckling och upphandling mot privat och offentlig sektor, bland annat som Bid Manager.

INNEHAV 31 DEC 2016:
4 000 optioner.

Dotterbolags-VD:ar

Jan Hermanson

VD B3IT Connect AB

Nicklas Arleij

VD B3IT Connexions AB

Per Matsson

VD B3IT Dalarna AB

Henrik Ernerot

VD B3IT DBAce AB

Jonas Elgquist

VD B3IT Digital Xperience AB

Joel Ahlvik

VD B3IT Dynamics AB

Karin Magnergård

VD B3 Financial Consulting AB

Silvia Modin

VD B3IT Göteborg AB

Annette Mårdbrink

VD B3IT Healthcare AB

Måns Wallén

VD B3IT Init AB

Helena Lagman

VD B3IT Innovation AB

Björn Bendrik

VD B3IT Insight AB

Mattias Frisk

VD B3IT Interact AB

Maria Beronius

VD B3IT Ledning AB

Patrik Norlander

VD B3IT Norr AB

Ingvar Mellerby

VD B3IT Summit AB

Susanne Nordvall

VD B3 Visab Consulting AB

Samuel Danielsson

VD B3IT Örebro AB

Benjamin Glaser

VD Rebel and Bird AB