Styrelse

Alf Blomqvist

Styrelseledamot sedan 2012

Styrelseordförande Destination Fjällen Sverige AB och ledamot i marknadsrådet i Alternativa Aktiemarknaden.

Utbildad på Handelshögskolan i Stockholm.

TIDIGARE UPPDRAG:
Head of Equity Capital Markets Carnegie Corporate Finance, Chef Swedbank Corporate Finance, VD och styrelseledamot Ledstiernan AB samt styrelseledamot Cision AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Henrik Holm

Styrelseordförande sedan 2012

Styrelseordförande i PureLoad Software Group AB. Styrelseledamot Mangold AB, SJR in Scandinavia AB, House of Ports Holding AB, MYBW Office Management Gruppen Holding AB samt i vissa fall även styrelser i
dotterbolag.

Ekonomi- och juridikstudier Stockholms Universitet samt delar av MBA-programmet Uppsala Universitet.

TIDIGARE UPPDRAG:
Grundare, VD och ordförande ProAct IT Group AB. Styrelseordförande Heimore Group AB, Restaurang Frantzén AB, Excanto AB, 14X Group AB och Cygate 9 AB. Styrelseledamot MYBW-gruppen Holding AB, eXACT Accounting AB, F/L Bar AB ,F/L Catering AB, Mangold AB och Mangold Fondkommission.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Ingrid Engström

Styrelseledamot sedan 2015

VD Handelshögskolan i Stockholm Executive Education AB, styrelseledamot SJR in Scandinavia AB, Sivers IMA Holding AB, KVD Kvarndammen Gruppen AB och Hanken SSE Executive Education.

Master i ”Applied Psychology”, legitimerad psykolog Uppsala Universitet.

TIDIGARE UPPDRAG:
VD Telia Infomedia, VD Comhem, VD Knowit, Vice VD SEB, styrelseledamot Teracom, VD och styrelseordförande Springtime AB samt styrelseledamot och styrelseordförande Bisnode.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Rune Nordlander

Styrelseledamot sedan 2012

Styrelseordförande Neodev AB, Shootitlive AB, Speedment AB och Sprint Biosience AB. Styrelseledamot CombiQ AB, Första Entreprenörsfonden i Norden AB och HumanCap Nordic AB.

Civilingenjörsexamen KTH samt Executive MBA Uppsala Universitet.

TIDIGARE UPPDRAG:
Partner och grundare av Första Entreprenörsfonden, grundare och VD Endevo AB samt dotterbolags-VD Frontec AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Sven Uthorn

Styrelseledamot sedan 2003.

VD B3IT Management AB, partner och medgrundare. Styrelseledamot Chambersign Sweden AB och Csign intressenter AB.

Civilingenjörsexamen CTH samt Executive MBA Uppsala Universitet.

TIDIGARE UPPDRAG:
Marknadsdirektör Norden och Sales Director Sun Microsystems AB, VD Sonera Sverige samt VD och koncernchef Dimension AB. Styrelseordförande Phonera AB och 2thepointAB samt styrelseledamot Availo Networks AB.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Koncernfunktioner

Sven Uthorn

VD, PARTNER OCH MEDGRUNDARE

Civilingenjörsexamen CTH samt Executive MBA Uppsala Universitet. Tidigare uppdrag/erfarenhet: verkat i tillväxtverksamheter inom IT och telekom, Marknadsdirektör för Norden och senare Sales Director Sun Microsystems AB, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension AB samt innehaft en rad externa styrelseuppdrag.

Gunilla Bjerre

COO

Civilekonom vid Lunds universitet. Tidigare uppdrag/ erfarenhet: nära 30 år i IT-branschen. Tidigare CEO på programvaruföretaget ComActivity och innehade innan dess ett antal nyckelpositioner på Acando. Är styrelseordförande i Passacon AB, Comactivity Sweden AB samt Comown AB och är styrelsemedlem i Mira Network.

Claes Wiberg

PARTNER OCH MEDGRUNDARE

Ekonomi och datalogi vid Lunds Universitet. Huvudsakligt ansvar för rekrytering och HR. Tidigare uppdrag/erfarenhet: 10 år huvudsakligen i egen regi som IT-konsult, bl. a. som CIO för Carl Lamm. Flera ledande positioner inom Informix Ltd samt Informix Scandinavia AB inom marknadsföring samt ledning av konsult-, support och utbildningsenheterna. Grundade konsultföretagen Alcesys AB och Qubicfoot AB, drev dessa under 6 år.

Håkan Lindberg

IT- OCH KVALITETSCHEF, PARTNER

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik samt studier i ekonomi och språk. Tidigare uppdrag/erfarenhet: partner och medgrundare Salcom (senare ombildat till Cygate AB). Drivit egen verksamhet samt utbildat och skrivit böcker inom IT. Teknisk chef och konsultchef på Sonera Sverige AB. Verkar fortfarande som konsult på deltid. Anställd på B3IT 2004.

Harriet Piscator

EKONOMI OCH FINANSCHEF

Civilekonom internationell ekonomi, Göteborgs Universitet. Tidigare uppdrag/erfarenhet: CFO för ABB-koncernen i Sverige 1998-2005, controller och administrativ chef på ABB Treasury Center Sweden AB 1987-1998, ASEA AB Finansavdelningen 1983-1987. Anställd på B3IT 2012.

Rolf Kolmodin

KOMMUNIKATIONSCHEF

Fil kand i ekonomi och marknadsföring vid Stockholms Universitet. Diplomerad från IHR. Kommunikationschef med ansvar för bl a PR och kriskommunikation på Nobina under 4 år. Chef marknadskommunikation på Sun Microsystems under 10 år. Egen konsultverksamhet inom produktutveckling och marknadsföring samt projektledare på reklambyrå inom B2B under 10 år. Anställd på B3IT 2013.

Frederick Andersson

UPPHANDLINGSCHEF

Utbildad jurist vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Arbetat med försäljning i olika former sedan slutet av 90-talet, från direktförsäljning och telemarketing till affärsutveckling och B2B-försäljning av tjänster, hård- och mjukvara. Har arbetat löpande med upphandlingar inom privat och offentlig sektor från 2008, bland annat i roller som Bid Manager och projektledare. Anställd på B3IT 2013.

Tommy Sarenbrant

REKRYTERINGSCHEF och EMPLOYER BRANDING

Fil kand Computer Information Systems samt International Marketing.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Systemutvecklare Digital 1997-1998, databasadministratör SAS Data 1998-2004 samt teamchef CSC 2004-2007.
Anställd på B3IT 2007 bland annat i rollen som VD för B3IT Innovation

Dotterbolagens VD

Jan Hermanson

VD, B3IT Connect

Jonas Elgquist

VD, B3IT Digital Xperience

Stefan Hörnström

VD, B3IT Interact

Annette Mårdbrink

VD, B3IT Healthcare

Karin Magnergård

VD, B3 Financial Consulting

Tommy Sarenbrant

VD, B3IT DBAce

Björn Bendrik

VD, B3IT Insight

Maria Beronius

VD, B3IT Ledning

Ingvar Mellerby

VD, B3IT Summit

Susanne Nordvall

VD, B3 Visab Consulting

Nicklas Arleij

VD, B3IT Connexions

Helena Lagman

VD, B3IT Innovation

Per Matsson

VD, B3IT Dalarna

Silvia Modin

VD, B3IT Göteborg

Patrik Norlander

VD, B3IT Norr

Samuel Danielsson

VD, B3IT Örebro